Εγγραφή Είσοδος
Search      
ΕΣΠΑ Ελαχιστοποίηση
Επαγγελματικοί, επιστημονικοί φορείς, ενώσεις και τριτοβάθμια εκπαίδευση Ελαχιστοποίηση
1) Επαγγελματικοί - επιστημονικοί φορείς και ενώσεις
Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Ελεύθερων Επαγγελματιών (Π.Ε.Δ.Ε.Ε.)
Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων (Π.Κ.Δ)
Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Δ.Δ.Υ.)
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
Ελληνική Δασολογική Εταιρεία
Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία
Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας
ΣΤ΄Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας-Θράκης (ΚΟΜΑΘ)
Διαδικτυακή Κοινότητα Δασολόγων

2) Πανεπιστημιακές Σχολές
Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.
Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής Α.Π.Θ.
Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος (Δ.Π.Θ.)
Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.
Τμήμα Δασοπονίας ΤΕΙ Λάρισας (Καρδίτσα)
Τμήμα Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
Τμήμα Δασοπονίας ΤΕΙ Καβάλας (Δράμα)
Τμήμα Δασοπονίας ΤΕΙ Λαμίας (Καρπενήσι)

3) Ερευνητικά Κέντρα
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών
Ινστιτούτο Μεσογειακών Οικοσυστημάτων & Τεχν.Δασ.Προϊόντων
European Forest Institute (EFI)
Χρηματοδοτήσεις - Προγράμματα Ελαχιστοποίηση
Anaptyxi.gov.gr (EU4U): Αναζήτηση χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ (γεωγραφική ανά ΤΚ ή Δήμο και ανά ΑΦΜ)
ΕΣΠΑ 2007-2013
Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας (Interreg)
ΠΑΑ 2007-2013 (Αλέξανδρος Μπαλτατζής)
Πλατφόρμα υποβολής προτάσεων για ενισχύσεις (ependyseis.gr/mis)
Προγράμματα έρευνας - τεχνολογίας - καινοτομίας (ΓΓΕΤ)
Διάφορα Ελαχιστοποίηση
Πολύ ενδιαφέρουσα και καθημερινά ενημερωμένη ιστοσελίδα dasarxeio.wordpress.com 
Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Δημόσια γεωχωρικά δεδομένα
Εφημερίδα ΚΟΝΤΡΑ (Περιβάλλον)
Το ιστολόγιο του Dr Waldorf!
Το Ευρωπαϊκό Πληροφοριακό Σύστημα Δασικών Πυρκαγιών (EFFIS)
ASTER DEM 30m
Πριν πάτε μέσω Περιφερειακού (Θεσ/νίκης) ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ!
Η νέα ιστοσελίδα της Κατερίνας Αγγελή, ψυχολόγου
Το ιστολόγιο του δρ. Στυλιανού Γκατζογιάννη (Δασική Διαχείριση)
Εφαρμογή θεάσης χαρακτηριστικών στοιχείων εδαφοκάλυψης GAEC και LPIS
Δορυφορικά δεδομένα Cartosat-2A (1m, 100 e/scene)
EcoLeft, χώρος ιδεών για την αριστερά και την οικολογία
ΝΟΜΟΣ + ΦΥΣΗ
Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Ν. Πιερίας
Πίνακες Παραγωγής (Yield Tables) για δασοπονικά είδη σε χώρες της Ευρώπης
AgroGreco: Γεωπονικό ηλεκτρονικό περιοδικό, blog επιστημονικού ενδιαφέροντος και όχι μόνο...
Επικαιροποιημένα Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων από τον ΣΑΤΕ
Δικτυακός τόπος ανάρτησης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
Πρόγραμμα ΥΠΕΡΔΙΑΥΓΕΙΑ (για όταν "πέφτει" η Διαύγεια)
Ιστοσελίδα έργου "Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στο Ε.Π.ΑΜΑΘ" (νέα δ/νση)
Ιστοσελίδα έργου ΑγροΕΤΑΚ "Νέα πρότυπα οικονομικής ανάλυσης της δασικής παραγωγής και πιλοτική εφαρμογή" του δρ. Δημήτρη Παλάσκα
Πολύ ενδιαφέρον ιστολόγιο για τα Οικονομικά (θαλάσσιου) περιβάλλοντος mereconomics.com
Ε.Λ.-Λ.Α.Κ. Ελαχιστοποίηση
Στην παρακάτω ενότητα αναφέρονται οι σύνδεσμοι για λογισμικό ανοικτού κώδικα
  1. Quantum GIS (Πρόγραμμα ΓΣΠ)
  2. OpenOffice (Πρόγραμμα αυτοματισμού γραφείου εφάμιλλο του Word)
  3. GnuCash (Πρόγραμμα διαχείρισης οικονομικών μικρής επιχείρησης)
  4. SAGA GIS (Πρόγραμμα ΓΣΠ)
  5. Open Workbench (Πρόγραμμα διαχείρισης έργων)
  6. Inkscape (σχεδιαστικό για γραφίστες)
  7. DraftSight (CAD)
  8. Ehour (Timesheet management)
  9. Gretl (Στατιστική επεξεργασία)

Δήλωση Προστασίας ΔεδομένωνΌροι Χρήσης
ΣΥΣΤΑΔΑ - Copyright 2010-2021