Εγγραφή Είσοδος
Search      
ΕΣΠΑ Ελαχιστοποίηση
Εταιρική παρουσίαση Ελαχιστοποίηση
Κατεβάστε εδώ την εταιρική παρουσίαση σε μορφή .pdf (έκδοση Ιουνίου 2015)
Σύντομο ιστορικό Ελαχιστοποίηση

Η εταιρεία «Δ. Τσιάρας – Δ . Παλάσκας – Α. Ζαχαριάδης Ο.Ε.» (δ.τ. ΣΥΣΤΑΔΑ) ιδρύθηκε στις 17/6/2011 με σκοπό να συμμετάσχουν από κοινού οι εταίροι της σε υποβολές προτάσεων για κοινοτικά ή εθνικά προγράμματα σχετικά με τη δασοπονία και το φυσικό περιβάλλον. 

Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να μετάσχει σε Ομάδες Μελέτης εθνικών ή διεθνών διαγωνισμών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ή να διεκδικεί ως Ανάδοχος ανάλογους διαγωνισμούς, εφ' όσον δεν απαιτείται μελετητικό πτυχίο, προσόν απαραίτητο για τους περισσότερους διαγωνισμούς μελετών που προκηρύσσονται στην Ελλάδα με βάση το ν. 3316/2005. Παρόλο που εξαιτίας των ατομικών μελετητικών πτυχίων των εταίρων της το μεγαλύτερο μελετητικό αντικείμενο στρέφεται στις ατομικές τους επιχειρήσεις, ήδη η εταιρεία συμμετείχε σε δύο προτάσεις του προγράμματος LIFE+ 2011, οι οποίες υποβλήθηκαν η μεν πρώτη από το Τμήμα Δασών Κύπρου (συντονιστής εταίρος), ενώ η δεύτερη από την οργάνωση WWF Ιταλίας, οι οποίες δεν έτυχαν χρηματοδότησης.
 
Η εταιρεία συμμετέχει στην ομάδα εκπόνησης της «Μελέτης Κατάρτισης Δασικού Χάρτη στην περιφερειακή ενότητα Εύβοιας», συνολικού προϋπολογισμού άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ, που έχει ανατεθεί στην εταιρεία ΥΛΗ ΕΠΕ, με ποσοστό συμμετοχής 8%.

Η ΣΥΣΤΑΔΑ ανέλαβε και υλοποίησε επιτυχώς τέσσερα (4) Προγράμματα εκπαίδευσης στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών των στελεχών των Τμημάτων Δασικών Χαρτογραφήσεων των Δ/νσεων Δασών των Νομών Μαγνησίας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Λάρισας (εκπαιδευτής: Δρ. Δημήτρης Παλάσκας), καθώς επίσης και την επικαιροποίηση του Δασικού Χάρτη σε 11 ΟΤΑ της ΠΕ Λέσβου και του ΟΤΑ Έδεσσας ΠΕ Πέλλλας. Επιπλέον, κατά το χρονικό διάστημα από την ίδρυση της επιχείρησης μέχρι σήμερα, έχει συντάξει περισσότερες από δέκα (10) Εκθέσεις Φωτοερμηνείας – Πραγματογνωμοσύνες για ιδιώτες ή εταιρείες.

Η εταιρεία απασχολεί με σύμβαση εργασίας μία υπάλληλο, την Πασχαλίνα Νούσκα Δασοπόνο MSc, και στεγάζεται σε μισθωμένο γραφείο εμβαδού 90 τ.μ. στην οδό Αμασείας 8 στην Καλαμαριά. Στην κατοχή της έχει έναν έγχρωμο σχεδιογράφο (Plotter) μεγέθους Α0 (Canon iPF 710), κατοπτρικό στερεοσκόπιο, φορητούς Η/Υ και περιφερειακά, ενώ οι ανάγκες της καλύπτονται και από εξοπλισμό που διατίθεται από τις ατομικές επιχειρήσεις – μελετητικά γραφεία των εταίρων της, όπως δύο οχήματα 4Χ4, μονάδες GPS ακρίβειας <1 μ., δασολογικός εξοπλισμός (παχύμετρα, κλισίμετρο-πυξίδα, μετροταινίες) κ.ά

Κυριότερες μελέτες - έργα Ελαχιστοποίηση
Τα κυριότερα έργα στα οποία ήταν ανάδοχος η εταιρεία ή/και τα τρία ομόρρυθμα μέλη της είναι :

1) Ετοιμασία Ολοκληρωμένου Διαχειριστικού Σχεδίου για το Δάσος Πάφου στην Κύπρο
Η μελέτη εκπονήθηκε από πολυμελή ομάδα έργου και περιελάμβανε την εκπόνηση 20 παραδοτέων, μεταξύ των οποίων το Διαχειριστικό Σχέδιο και 10 σχέδια παρακολούθησης τύπων οικοτόπων ειδών χλωρίδας και πανίδας, των οποίων έγινε πιλοτική εφαρμογή, εκπαίδευση προσωπικού για τις ανάγκες υλοποίησης Σχεδίων Παρακολούθησης, οργάνωση γεωγραφικής βάσης δεδομένων για το δάσος (έκτασης 60.000 ha), διαβουλεύσεις και δημόσιες παρουσιάσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συλλογή, οργάνωση ενσωμάτωση και αξιολόγηση μεγάλου όγκου πληροφοριών για όλους τους φυσικούς πόρους του δάσους Πάφου.
2) Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Οι βασικότερες εργασίες που εκτελέστηκαν αφορούσαν την παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης ανάπτυξης του τουρισμού και οικοτουρισμού στο ΕΠΑΜΑΘ, περιγραφή και χαρτογράφηση των ενδιαφερόντων (κάθε τομέα) στο ΕΠΑΜΑΘ τονίζοντας τα highlights, περιγραφή-αποτύπωση των κατηγοριών τουρισμού/επισκεπτών (μέσω ερωτηματολογίου) και τρόπου διαχείρισης, προτάσεις τρόπων προβολής της περιοχής και προώθησης του οικοτουρισμού με αντίστοιχη κοστολόγηση, σύνταξη προδιαγραφών εξασφάλισης μη όχλησης της άγριας ζωής και ακεραιότητας των προστατευτέων αντικειμένων, δημιουργία εφαρμογής-χάρτη πλοήγησης για έξυπνα τηλέφωνα-GPS, παραγωγή θεματικών χαρτών, δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταγραφή των επισκεπτών στα Κέντρα Πληροφόρησης και δημόσια παρουσίαση και διαβούλευση επί των αποτελεσμάτων του έργου.
3)Μελέτη εκτίμησης και αξιολόγησης των ασθενειών του πεύκου και της επεκτασιμότητάς του στα Λευκά Όρη, με επακόλουθες διαχειριστικές προτάσεις
Η σύνταξη της μελέτης βρίσκεται σε εξέλιξη, με το Α΄ στάδιο να έχει ήδη παραδοθεί, ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το Β’ στάδιο. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση και τεκμηρίωση των αιτιών εξασθένισης και θανάτωσης των πεύκων στα πευκοδάση της περιοχής Ανώπολης και Αγ. Ιωάννη του Δήμου Σφακίων, αφετέρου δε η εκτίμηση και αξιολόγηση της δυναμικής και της τάσης επέκτασης του πεύκου εις βάρος παλαιών καλλιεργειών και άλλων ειδών ή/και τύπων οικοτόπων στο φαράγγι της Σαμαριάς στα πλαίσια της ολοκληρωμένης προσέγγισης προστασίας και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς. Για την διαπίστωση της εξέλιξης της επεκτασιμότητας του πεύκου αξιοποιούνται τα ΣΓΠ με φωτογραμμετρικά και τηλεπισκοπικά υπόβαθρα σε διάφορες χρονικές στιγμές, ενώ θα διερευνήσει την επεκτασιμότητα αυτή με τη χρήση οικολογικού μοντέλου πρόβλεψης.
4) Εθνική βάση δεδομένων για τύπους οικοτόπων/οικοσυστημάτων στην Ελλάδα & Εθνικός κατάλογος σημαντικών τύπων φυσικών οικοτόπων της Ελλάδας
Το έργο στόχευε στη δημιουργία ΒΔ για τη μέχρι σήμερα έρευνα βλάστησης στην Ελλάδα, καθώς και φυτοκοινωνιολογικών μετρήσεων για τύπους οικοτόπων/βλάστησης. Η ΒΔ περιείχε όλες τις διαθέσιμες βιβλιογραφικές αναφορές με φυτοκ/κές μετρήσεις ή περιγραφικά δεδομένα, ΒΔ φυτοκ/κών μετρήσεων τ.ο./ βλάστησης, κατασκευή ιστοσελίδας παρουσίασης της έρευνας που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. 
5) Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών θηλαστικών στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης
Αντικείμενο του έργου είναι η συνολική επισκόπηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών θηλαστικών, η εφαρμογή συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης (monitoring), διερεύνηση παρουσίας άλλων ειδών θηλαστικών, επικαιροποίηση περιγραφικής ΒΔ του δικτύου Natura 2000 βάσει των αποτελεσμάτων, προτάσεις για επέκταση του δικτύου, προτάσεις ικανοποιητικών τιμών αναφοράς, στόχων διατήρησης και εκπαίδευση του προσωπικού του ΦΔ για υλοποίηση μελλοντικών σχεδίων παρακολούθησης.
6) Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης
Στόχος η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης για είδη ορνιθοπανίδας για το σύνολο της περιοχής του ΕΠΟ Ροδόπης, καθώς η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας σε εθνικό επίπεδο με στόχο την εκπλήρωση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της Ελλάδας.
7)Επιχειρησιακό Σχέδιο δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού
Στόχος του σχεδίου ήταν ο σχεδιασμός δράσεων προσέλκυσης κοινού και ανάπτυξης συστήματος εξασφάλισης πόρων για τον ΦΔ.
8)Μελέτη Κατάρτισης Δασικού Χάρτη στην Κοζάνη (Δ5-05) 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση μελέτης για την κατάρτιση δασικών χαρτών σε 5 ΟΤΑ του Ν. Κοζάνης (Προάστιο, Κοίλα, Κρόκος, Λευκόβρυση και Καρυδίτσα). Η μελέτη αφορά τη φωτοερμηνεία για την οριοθέτηση των δασών, δασικών και λοιπών εκτάσεων).
9)Μελέτη Κατάρτισης Δασικού Χάρτη στην Εύβοια (Δ4-04) 
Η μελέτη αφορά τη φωτοερμηνεία για την οριοθέτηση των δασών και δασικών εκτάσεων στη βόρεια Εύβοια, σε συνολική έκταση 64.000 ha (συμπεριλαμβανομένων των μη δασικών εκτάσεων).
10) Οριοθέτηση δασών και δασικών εκτάσεων στους Ν. Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Λέσβου
Η μελέτη αφορούσε φωτοερμηνεία και οριοθέτηση δασών και δασικών εκτάσεων επί ιστορικών και πρόσφατων ορθοφωτοχαρτών, αποτύπωση διοικητικών πράξεων (πράξεις χαρακτηρισμού, αναδασωτέες εκτάσεις κ.λπ.), αλσών-πάρκων, ψηφιακή ΒΔ.
Δήλωση Προστασίας ΔεδομένωνΌροι Χρήσης
ΣΥΣΤΑΔΑ - Copyright 2010-2021