Εγγραφή Είσοδος
Search      
ΕΣΠΑ Ελαχιστοποίηση
Τακτοποίηση αυθαιρέτων Ελαχιστοποίηση
Στη ΣΥΣΤΑΔΑ αναλαμβάνουμε τη διερεύνηση του χαρακτήρα του οικοπέδου στο οποίο βρίσκεται το κτίσμα το οποίο εντάσσεται στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν. 4014/2011 για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων. Σημειώνεται ότι εξαιρούνται, προς το παρόν, από τη ρύθμιση των αυθαιρέτων, κτίσματα τα οποία βρίσκονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις. Δεδομένου ότι ο τελεσίδικος χαρακτηρισμός μιας έκτασης μπορεί να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα, που υπερβαίνει τις προθεσμίες του εν λόγω Νόμου, εφ' όσον πρόκειται για Δασαρχείο με μεγάλο φόρτο εργασίας ή εφ' όσον χαρακτηρισθεί από το Δασαρχείο η έκταση ως δασική ή ασκηθούν αντιρρήσεις από τη Δ/νση Δασών, συνίσταται στους ενδιαφερόμενους ή στους μηχανικούς που αναλαμβάνουν τη σχετικά διαδικασία, να συμβουλευτούν έμπειρο ιδιώτη δασολόγο. Σε αντίθετη περίπτωση, οι υπαγόμενοι στις διατάξεις του ν.4014/2011 ενδέχεται να επωμιστούν χωρίς αντίκρυσμα το σχετικό κόστος της διαδικασίας.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε κτίσματα τα οποία βρίσκονται σε οικόπεδα για τα οποία έχουν δοθεί παλαιού τύπου πληροφοριακά έγγραφα (Βεβαιώσεις) των Δασαρχείων, ή εφ' όσον οι εκτάσεις στις οποίες βρίσκονται έχουν χαρακτηρισθεί ως χορτολιβαδικές.
Απόδειξη παλαιότητας Ελαχιστοποίηση
Για την απόδειξη της παλαιότητας αυθαίρετου κτίσματος ή κατασκευής χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία δημόσια έγγραφα ή κατάλληλες αεροφωτογραφίες. Με τον όρο "κατάλληλες" αεροφωτογραφίες νοείται:
1) Ο χρόνος λήψης των Α/Φ να είναι προγενέστερος της χρονικής στιγμής κατασκευής του κτίσματος ή της αυθαίρετης κατασκευής. Οι κρίσιμες χρονολογίες είναι:
α) 31-1-1983 (συντελεστής παλαιότητας 0,15),
β) 31-12-2003 (συντελεστής παλαιότητας 0,80) και
γ) 21-9-2011 (έναρξη ισχύος του ν. 4014/2011)
2) Το είδος της κατασκευής ή του κτίσματος να μπορεί να διακριθεί (τεχνικά) στις αεροφωτογραφίες
Η αναζήτηση κατάλληλων Α/Φ μπορεί  να γίνει από κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της ιστοσελίδας του ΟΚΧΕ.
Σημειώνεται ότι η μεγάλη εμπειρία των στελεχών της εταιρείας σε πραγματογνωμοσύνες, φωτοερμηνείες κ.λπ, σε συνδυασμό με την κατοχή κατάλληλου εξοπλισμού (κατοπτρικό στερεοσκόπιο με μεγέθυνση 6x) μάς παρέχει τη δυνατότητα εκτίμησης στις Α/Φ ακόμα και του ύψους των κατασκευών.
Η Έκθεση Φωτοερμηνείας μπορεί να αφορά σε συσχετιζόμενα άλλα στοιχεία του ευρύτερου περιβάλλοντος της αυθαίρετης κατασκευής, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία επιτόπιες φωτογραφίες, στις οποίες εμφανίζονται στοιχεία του ευρύτερου περιβάλλοντος (έμμεση πιστοποίηση μέσω φωτοερμηνείας).
Σχετικά με το τι θεωρείται ως "δημόσιο έγγραφο" παραπέμπουμε σε σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η απόδειξη της παλαιότητας μπορεί να γίνεται και με απλή υπεύθυνη δήλωση*.
*Σύμφωνα με απόφαση του Τμ. Αναστολών του ΣτΕ (Απρ. 2012), η απόδειξη της παλαιότητας θα πρέπει να γίνεται μόνο με τα αρχικά δικαιολογητικά του ν.4014/2011 ("δημόσια έγγραφα" και όχι "απλή υπεύθυνη δήλωση")
Δήλωση του Δημοσίου Ελαχιστοποίηση
Η αναγνώριση ιδιωτικών δικαιωμάτων σε δασικές ή χορτολιβαδικές εκτάσεις σε περιοχές που βρίσκονται υπό κτηματογράφηση, στα πλαίσια του Εθνικού Κτηματολογίου, γίνεται με τη διαδικασία που αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Δασών (Νοέμβριος 2010). Επειδή στις περιπτώσεις αυτές ο αντίδικος είναι το Ελληνικό Δημόσιο, για τη δήλωση του οποίου αρμόδιες είναι οι κατά τόπους Δ/νσεις Δασών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υπόψιν τους τον τρόπο τεκμηρίωσης των δικαιωμάτων του δημοσίου (π.χ. ενιαίος δασικός ή χορτολιβαδικός χαρακτήρας εκτάσεων). Η διαπίστωση αυτή ισχύει ιδίως για περιοχές όπου δεν ισχύει το μαχητό τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου (Κυκλάδες, Κρήτη, Ιόνια νησιά), όπου τόσο ο ιδιώτης όσο και το Δημόσιο θα πρέπει εξ ίσου να αποδείξουν τα τυχόν δικαιώματα κυριότητας.
Η προθεσμία για τη δήλωση του δημοσίου μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ των πρώτων εγγραφών είναι 10 έτη.
Περισσότερα ΠΡΟΣΕΧΩΣ...
Ρύθμιση αυθαιρέτων εντός οικισμών χωρίς νόμιμη έγκριση Ελαχιστοποίηση
Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 470/28-2-2012) σχετικά με τη διαδικασία ρύθμισης αυθαιρέτων σε περιοχές οικισμών που έχουν χαρακτηρισθεί ως δασικές περιοχές και στερούνται νόμιμης έγκρισης. Στην εν λόγω ΥΑ παρατίθενται αναλυτικά οι περιπτώσεις νόμιμης ή παράνομης αλλαγής του χαρακτήρα μιας έκτασης. Περισσότερα προσεχώς...
Δήλωση Προστασίας ΔεδομένωνΌροι Χρήσης
ΣΥΣΤΑΔΑ - Copyright 2010-2021