Εγγραφή Είσοδος
Search      
Δήλωση Προστασίας Δεδομένων

Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος is committed to protecting your privacy and developing technology that gives you the most powerful and safe online experience. This Statement of Privacy applies to the Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος Web site and governs data collection and usage. By using the Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος website, you consent to the data practices described in this statement.

Collection of your Personal Information

Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος collects personally identifiable information, such as your e-mail address, name, home or work address or telephone number. Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος also collects anonymous demographic information, which is not unique to you, such as your ZIP code, age, gender, preferences, interests and favorites.

There is also information about your computer hardware and software that is automatically collected by Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος. This information can include: your IP address, browser type, domain names, access times and referring Web site addresses. This information is used by Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος for the operation of the service, to maintain quality of the service, and to provide general statistics regarding use of the Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος Web site.

Please keep in mind that if you directly disclose personally identifiable information or personally sensitive data through Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος public message boards, this information may be collected and used by others. Note: Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος does not read any of your private online communications.

Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος encourages you to review the privacy statements of Web sites you choose to link to from Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος so that you can understand how those Web sites collect, use and share your information. Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος is not responsible for the privacy statements or other content on Web sites outside of the Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος and Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος family of Web sites.

Use of your Personal Information

Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος collects and uses your personal information to operate the Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος Web site and deliver the services you have requested. Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος also uses your personally identifiable information to inform you of other products or services available from Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος and its affiliates. Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος may also contact you via surveys to conduct research about your opinion of current services or of potential new services that may be offered.

Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος does not sell, rent or lease its customer lists to third parties. Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος may, from time to time, contact you on behalf of external business partners about a particular offering that may be of interest to you. In those cases, your unique personally identifiable information (e-mail, name, address, telephone number) is not transferred to the third party. In addition, Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος may share data with trusted partners to help us perform statistical analysis, send you email or postal mail, provide customer support, or arrange for deliveries. All such third parties are prohibited from using your personal information except to provide these services to Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος, and they are required to maintain the confidentiality of your information.

Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος does not use or disclose sensitive personal information, such as race, religion, or political affiliations, without your explicit consent.

Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος keeps track of the Web sites and pages our customers visit within Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος, in order to determine what Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος services are the most popular. This data is used to deliver customized content and advertising within Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος to customers whose behavior indicates that they are interested in a particular subject area.

Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος Web sites will disclose your personal information, without notice, only if required to do so by law or in the good faith belief that such action is necessary to: (a) conform to the edicts of the law or comply with legal process served on Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος or the site; (b) protect and defend the rights or property of Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος; and, (c) act under exigent circumstances to protect the personal safety of users of Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος, or the public.

Use of Cookies

The Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος Web site use "cookies" to help you personalize your online experience. A cookie is a text file that is placed on your hard disk by a Web page server. Cookies cannot be used to run programs or deliver viruses to your computer. Cookies are uniquely assigned to you, and can only be read by a web server in the domain that issued the cookie to you.

One of the primary purposes of cookies is to provide a convenience feature to save you time. The purpose of a cookie is to tell the Web server that you have returned to a specific page. For example, if you personalize Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος pages, or register with Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος site or services, a cookie helps Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος to recall your specific information on subsequent visits. This simplifies the process of recording your personal information, such as billing addresses, shipping addresses, and so on. When you return to the same Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος Web site, the information you previously provided can be retrieved, so you can easily use the Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος features that you customized.

You have the ability to accept or decline cookies. Most Web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. If you choose to decline cookies, you may not be able to fully experience the interactive features of the Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος services or Web sites you visit.

Security of your Personal Information

Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος secures your personal information from unauthorized access, use or disclosure. Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος secures the personally identifiable information you provide on computer servers in a controlled, secure environment, protected from unauthorized access, use or disclosure. When personal information (such as a credit card number) is transmitted to other Web sites, it is protected through the use of encryption, such as the Secure Socket Layer (SSL) protocol.

Changes to this Statement

Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος will occasionally update this Statement of Privacy to reflect company and customer feedback. Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος encourages you to periodically review this Statement to be informed of how Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος is protecting your information.

Contact Information

Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος welcomes your comments regarding this Statement of Privacy. If you believe that Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος has not adhered to this Statement, please contact Συστάδα >>> Συστήματα Ανάπτυξης Δασών και Περιβάλλοντος at info@systada.gr. We will use commercially reasonable efforts to promptly determine and remedy the problem.

Δήλωση Προστασίας ΔεδομένωνΌροι Χρήσης
ΣΥΣΤΑΔΑ - Copyright 2010-2021