Εγγραφή Είσοδος
Search      
ΕΣΠΑ Ελαχιστοποίηση
Εισαγωγικά για τον ορισμό του δάσους και της δασικης έκτασης Ελαχιστοποίηση
Η συζήτηση για τον ορισμό του δάσους και της δασικής έκτασης αναζωπυρώθηκε το φθινόπωρο του 2003, παραμονές ψήφισης του ν.3208/03, ο οποίος για πρώτη φορά έθετε ποσοτικά κριτήρια. Από την εποχή εκείνη έχουν δημοσιευθεί πλήθος απόψεων για το νέο νόμο (βλ. και δικτυακό τόπο του Εργαστηρίου Δασικής Οικονομικής ΑΠΘ, Μενού Επικαιρότητα/Νέο δασικό νομοσχέδιο*).
Έκτοτε υπήρξαν προσφυγές για την αντισυνταγματικότητα του νόμου, για τις οποίες το ΣτΕ, μετά από 8 (!) αναβολές αποφάσισε να στέιλει προδικαστικό ερώτημα στο Δ.Ε.Κ., το οποίο δήλωσε ουσιαστικά ως αναρμόδιο. Εν τω μεταξύ, με τον ν.3818/2010 επανήλθαν σε ισχύ οι διατάξεις του ν.998/79 για τον ορισμό του δάσους, με αποτέλεσμα να αρχίσει να συζητείται μια νέα εγκύκλιος εφαρμογής. Η οποία δημοσιευθήκε στη Διαύγεια πριν λίγες (εγκύκλιος Μωραϊτη). Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΥΤΗ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 109341/3009/12-5-2014 απόφ. του αναπλ. υπουργού ΠΕΚΑ.
Στην ενότητα αυτή θα βρείτε τεκμηριωμένες απόψεις για τον ορισμό του δάσους, πολλές εκ των οποίων έχουν ενσωματωθεί στη διδακτορική διατριβή "Οικονομική της χαρτογράφησης των φυσικών πόρων - η περίπτωση του δασολογίου" - απόψεις που δεν είναι στατικές, αφού δεν αποκλείουμε ορισμένες αναθεωρήσεις, μέσα από το γόνιμο δημόσιο διάλογο.
Δημήτρης Παλάσκας

*λόγω της μετάπτωσης του εν λόγω ιστοχώρου σε νέα διεύθυνση, μπορείτε να αναζητήσετε ορισμένα από τα κείμενα του αείμνηστου Καθηγητή Νικ. Στάμου εδώ:
1) "Το δάσος από τα ξύλα του... καίγεται". Εισήγηση στη Διημερίδα 9-10 Μαρτίου 2007 (διοργάνωση:Ένωση Δικαστών Διοικητικής Δικαιοσύνης, ΠΕΔΔΥ, ΓΕΩΤΕΕ, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία).
2) "Δασική γη: ένας όλο και περισσότερο βαλλόμενος περιβαλλοντικός πόρος". Ημερίδα στην Αθήνα, 28-2-2007 (διοργάνωση: ΠΕΔΔΥ - ΓΕΩΤΕΕ)
Επιστολή στον Γεν.Δ/ντή Δασών Ελαχιστοποίηση
Η παρακάτω επιστολή στάλθηκε στις 10/3/2010 και αφορούσε το τότε Σχέδιο Εγκυκλίου:

"Αξιότιμε κύριε Γενικέ,

Σχετικά με το Σχέδιο Εγκυκλίου για την εφαρμογή του ν. 998/79, μετά την τροποποίησή του από το ν. 3818/2010, σας αποστέλλω τις παρακάτω παρατηρήσεις:

Όπως είναι γνωστό, το ΣτΕ έχει στείλει προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΚ σχετικά με τον ορισμό του δάσους και της δασικής έκτασης (του ν.3208/03), και ειδικά ως προς την υποχρέωση εφαρμογής του Καν. 2153/2003. Υπενθυμίζονται τα εκεί κριτήρια εν συντομία:
Δάσος: (ελάχιστες απαιτήσεις) 5 στρ, 10% συγκόμωση, εν δυνάμει ύψος 5 μ.
Δασική έκταση: 5 στρ, ύψος <5μ και 10% συγκόμωση ή δέντρα και 5% συγκόμωση
Επίσης ευελιξία για συμπερίληψη και άλλων εκτάσεων στις παραπάνω έννοιες

Ο ορισμός του κριτηρίου της συγκόμωσης στο 30% για τα δάση αντιβαίνει στον εν λόγω Κανονισμό, αφού εκτάσεις με κάλυψη δέντρων από 10-20% θα θεωρούνται ως δασικές εκτάσεις, κατά την ελληνική νομοθεσία, ενώ στην Ε.Ε. θα πρέπει να δηλώνονται ως δάση. Εξάλλου, διασπασμένα δάση θερμόβιων κωνοφόρων με συκγόμωση <30% θα χαρακτηρίζονται ως δασικές εκτάσεις, και θα υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 13 ν.1734/87 (κάτι το οποίο δεν συνέβαινε στο παρελθόν - βλ. και αντίθεση ως προς τη συνέχεια της διοίκησης). Επίσης, εκτάσεις 700 m2 και κάλυψη 30% με δέντρα μάλλον είναι υπερβολικό να χαρακτηρίζονται ως δάσος.

Σας αποστέλλω ολοκληρωμένες προτάσεις για το χαρακτηρισμό εκτάσεων, όπως αναφέρονται στη διδακτορική μου διατριβή "Οικονομική της χαρτογράφησης των φυσικών πόρων: η περίπτωση του δασολογίου", Κεφ. 6.3 και ειδικότερα σελίδες 211-214 (βλ. παρακάτω σύνδεσμο).

http://invenio.lib.auth.gr/record/113742/files/PALASKAS.pdf

Όσον αφορά τα φρυγανικά οικοσυστήματα, αυτά θεωρώ ότι θα πρέπει να τεθούν υπό καθεστώς δασικής προστασίας μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως:
νησιά Κυκλάδων και Κρήτη, λόγω κλιματικών συνθηκών / κλιματικής αλλαγής και έντονης οικιστικής και τουριστικής πίεσης. Εκτάσεις με φρύγανα στην ηπειρωτική Ελλάδα (π.χ. Θεσσαλία, Μακεδονία), ως αποτέλεσμα πυρκαγιών και υπερβόσκησης, θα πρέπει να θεωρούνται ως χορτολιβαδικές (το κλίμα δεν αποτελεί τον περιοριστικό παράγοντα)
προστατευόμενες περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ 2000
λοιπές περιοχές με ειδική αιτιολόγηση κατά περίπτωση, με απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας, ή με προεδρικό διάταγμα
Για τις εποικιστικές εκτάσεις, το να λαμβάνονται υπόψη οι χαρακτηρισμοί των ΕΟΔ και Ε.Α. είναι ρύθμιση που κινείται στη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο θα πρέπει να συνυπολογίζονται και πραγματικά δεδομένα που προκύπτουν από τη φωτοερμηνεία και τις επιτόπιες επισκέψεις, όπως γίνεται και στις λοιπές εκτάσεις.

Τέλος, θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να ρυθμιστεί το νομικό κενό που θα προκύψει μετά την κύρωση των δασικών χαρτών, ως προς το χαρακτηρισμό των δασικών εκτάσεων κατά τα άρθρα 3 και 4 του ν.998/79, δεδομένου ότι η Δασική Υπηρεσία θα εκδίδει Βεβαιώσεις περί του δασικού ή μη χαρακτήρα των εκτάσεων των κυρωμένων Δασικών Χαρτών, χωρίς περαιτέρω κατηγοριοποίηση. Προτείνεται, μέχρι τη σύνταξη του Δασολογίου, σε περιοχές που έχουν κυρωθεί Δασικοί Χάρτες, η Δασική Υπηρεσία να αποφαίνεται για την κατηγοριοποίηση μιας έκτασης στις παρ. 1-3 (δασικές) και υποπεριπτώσεις της 6 (ιδίως 6α, 6β, 6γ) για μη δασικές και χορτολιβαδικές αντίστοιχα. (Νομικό κενό υπάρχει και για τα άλση πάρκα εντός Σχεδίων Πόλεως της παρ. 5, χωρίς όμως ιδιαίτερη σημασία μέχρι σήμερα)

Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Με τιμή
Δρ. Δημήτρης Παλάσκας"
Δήλωση Προστασίας ΔεδομένωνΌροι Χρήσης
ΣΥΣΤΑΔΑ - Copyright 2010-2021